Leadership for Result

DLA KAŻDEGO SZCZEBLA PRZYWÓDCZEGO

PRZYWÓDZTWO POLEGA NA POWODOWANIU, ABY INNI PRZY TOBIE STAWALI SIĘ LEPSZYMI LUDŹMI I ABY TA ZMIANA BYŁA TRWAŁA, NAWET KIEDY CIEBIE NIE MA OBOK.


FUNDAMENTEM KULTURY PEŁNEJ ZAANGAŻOWANIA W ORGANIZACJI SĄ MENEDŻEROWIE. OD ICH KOMPETENCJI I “WEWNĘTRZNEGO OGNIA” ZALEŻY JAKĄ PASJĘ BĘDĄ W STANIE ZBUDOWAĆ W SWOICH ZESPOŁACH.


W NASZYCH PROGRAMACH PRZYWÓDCZYCH WAŻNY JEST NIE TYLKO ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH, ALE I BUDOWANIE WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI ORAZ POSTAWY, KTÓRA POZWOLI MENEDŻEROM STAĆ SIĘ PRAWDZIWYMI LIDERAMI DLA SWOICH ZESPOŁÓW.

Kompleksowe programy rozwojowe

DLA KAŻDEGO SZCZEBLA PRZYWÓDCZEGO


Program „Leadership for Results" adresowany do najwyższej kadry menedżerskiej lub do wybranej grupy menedżerów, którzy będą stanowić ambasadorów zmiany kultury organizacyjnej w firmie na kulturę pasji, poczucia sensu i zaangażowania.

Posłuchaj podcastu

o praktycznym wdrażaniu modelu przywódczego opartego o psychologię pozytywną. 
Gościem EIi Krokosz jest Piotr Górnik – Head of Heating and Cooling, CEO of Fortum Power and Heat Polska Sp z o.o. , z którym rozmawia o tym, w jaki sposób firma Fortum wykorzystała założenia psychologii pozytywnej.

Opinie uczestników programu

Każdy z nas jest odpowiedzialny za życie z pasją, poczuciem sensu i życiem na 100%. W każdym z nas drzemie ogromna siła, aby żyć prawdziwie i odważnie. Pomóż nam nauczyć Cię w pełni wykorzystać Twoje możliwości!

Kontakt:

kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl

Odwiedź nasze Social Media: