Leadership Development

KOMPLEKSOWE PROGRAMY ROZWOJOWE

PRZYWÓDZTWO POLEGA NA POWODOWANIU, ABY INNI PRZY TOBIE STAWALI SIĘ LEPSZYMI LUDŹMI I ABY TA ZMIANA BYŁA TRWAŁA, NAWET KIEDY CIEBIE NIE MA OBOK.


FUNDAMENTEM KULTURY PEŁNEJ ZAANGAŻOWANIA W ORGANIZACJI SĄ MENEDŻEROWIE. OD ICH KOMPETENCJI I “WEWNĘTRZNEGO OGNIA” ZALEŻY JAKĄ PASJĘ BĘDĄ W STANIE ZBUDOWAĆ W SWOICH ZESPOŁACH.


W NASZYCH PROGRAMACH PRZYWÓDCZYCH WAŻNY JEST NIE TYLKO ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH, ALE I BUDOWANIE WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI ORAZ POSTAWY, KTÓRA POZWOLI MENEDŻEROM STAĆ SIĘ PRAWDZIWYMI LIDERAMI DLA SWOICH ZESPOŁÓW.

Kompleksowe programy rozwojowe

DLA KAŻDEGO SZCZEBLA PRZYWÓDCZEGO


TOP MANAGEMENT

Leadership for Results

Program adresowany do najwyższej kadry menedżerskiej lub do wybranej grupy menedżerów, którzy będą stanowić ambasadorów zmiany kultury organizacyjnej w firmie na kulturę pasji, poczucia sensu i zaangażowania.

Zobacz przykład programu „Leadership for Results” zrealizowanego w firmie Fortum, wspólnie z naszym partnerem merytorycznym firmą „AfT Leadership and Strategy”. Poznaj efekty programu prezentowane przez Piotra Górnika (CEO of Fortum Power and Heat Polska) oraz uczestników programu dla menedżerów i „young professionals”.

leadership-for-results

MIDDLE MANAGEMENT

Lider Talentów

Celem tego programu jest budowanie postawy i rozwój kompetencji przywódczych, nastawionych na wykorzystywanie potencjału i talentów ludzi, które budują zaangażowanie wśród pracowników i nastawione są na rozwój ludzi. W tym programie wykorzystujemy metodologię Talentów Gallup’a.

FIRST TIME MANAGEMENT

Akademia Nowego Lidera

Program adresowany dla liderów, którzy po raz pierwszy obejmują rolę menedżerską. Celem programu jest rozwój pierwszych, fundamentalnych kompetencji przywódczych, jak najszybciej i najskuteczniej przejść z roli koleżeńskiej na rolę partnerską/menedżerską.

Opinie uczestników programu

Każdy z nas jest odpowiedzialny za życie z pasją, poczuciem sensu i życiem na 100%. W każdym z nas drzemie ogromna siła, aby żyć prawdziwie i odważnie. Pomóż nam nauczyć Cię w pełni wykorzystać Twoje możliwości!

Kontakt:

kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl

Odwiedź nasze Social Media: