Nasze publikacje >

Talent Management

KOMPLEKSOWE PROGRAMY ROZWOJOWE
YouTube video

„Każdy z nas ma talent, każdy jest Talentem! Każdy jest odpowiedzialny za zarządzanie swoimi talentami”.

Zobacz moje wystąpienie na TEDx „Jak zarządzać własnym talentem” i sprawdź czy myślimy podobnie?

ELA KROKOSZ

Dyrektor Zarządzający Talent Development Institute, Master Coach. Leadership & Talent Management Trainer

Nasza misja

w zarządzaniu talentami

wspierać organizacje w zarządzaniu talentami poprzez TWORZenie KOMPLEKSOWych PROGRAMów TALENTOWych

uświadamiać, że praca z pasją, poczuciem sensu i pełnym zaangażowaniem wymaga wzięcia pełnej za to odpowiedzialności.

budować odpowiedzialność pracowników za własne talenty. Uświadamiać każdego z nas, że zarządzanie talentami jest w naszych rękach. 

01

Kompleksowe Programy Talentowe

Dla specjalnie dedykowanej grupy – Talentów przygotowujemy programy rozwojowego „szyte na miarę”. Za każdym razem cel i zakres programu jest dookreślany w zależności od grupy talentów, celów programu i potrzeb organizacji.

Poznaj przykłady zrealizowanych wdrożeń naszych „Programów Talentowych”

Posłuchaj podcastu – wywiadu z Piotrem Krzysztofikiem (wice-prezesem firmy Global Logic) o kilku wspólnie zrealizowanych programach w branży IT.

02

Jak zarządzać własną karierą w świecie VUCA?

Celem programu jest budowanie wśród pracowników odpowiedzialności za własny rozwój i własną karierę. Uczestnicy odkrywają swoje talenty, wartości i kierunek dalszego rozwoju, biorąc pod uwagę własne aspiracje, jak i potrzeby biznesowe firmy. 

Self Coaching Program

Wielu menedżerów stoi przed ciągle rosnącymi oczekiwaniami ze strony organizacji, wyzwaniami jakie niesie biznes, co nie jest proste i stąd często tak duże zapotrzebowanie na indywidualną pracę z coachem. Self Coaching Program to comiesięczne wsparcie dla menedżera, podczas którego staje się on coachem dla samego siebie.

Poznaj przykłady realizacji

wdrożenia naszych programów talentowych

Z Sylwią Pawełczyk-Maśluk (wice-prezesem Talent & Culture regionu Eastern Europe i członkiem zarządu) oraz Pauliną Dynią (Learning & Development Menedżerem) z firmy Accor o strategii zarządzania talentami. Przedstawiamy najlepsze praktyki wdrażane obecnie w grupie Accor.

W tym podcaście dzielę się moim doświadczeniem z dwóch projektów, których celem było wdrożenie coachingu wewnątrz organizacji. Projekty, o których wspominam zostały wdrożone w banku AIB w Irlandii, w którym pełniłam rolę „Learning & Development Manager”. 

Posłuchaj podcastów

Wybierz serię dla siebie

seria podcastów dla

Menedżerów

i Specjalistów

seria podcastów dla

HR, Coachów

i Trenerów

Pobierz darmowe materiały

DO Rozwoju siebie lub twojej organizacji

ZAJMUJESZ SIĘ PROFESJONALNIE Hr

Audyt Zarządzania

Talentami