Ogólnopolski raport "Autorytet liderski kobiet w organizacjach"

Badanie miało na celu poznanie największych wyzwań z jakimi mierzą się kobiety na stanowiskach menedżerskich w swoich organizacjach. Zrozumienie jakie cechy i umiejętności wzmacniają, a jakie osłabiają budowanie pozycji liderskiej wśród kobiet.

W badaniu wzięło udział 660 kobiet, które w swoich organizacjach pełnią lub planują pełnić role liderskie/menedżerskie.

Raport dostarcza odpowiedzi na pytania:

Jak kobiety oceniają siłę swojego autorytetu liderskiego w organizacji?
Jak kobiety oceniają poziom kluczowych umiejętności pomagających budować swój autorytet w firmie?
Co stanowi największe wyzwanie w budowaniu silnego autorytetu liderskiego?
W jakich sytuacjach najczęściej kobiety czują utratę swojego autorytetu liderskiego?
W jaki sposób kobiety mogą wzmacniać swój autorytet liderski?

Autorką badania jest Elżbieta Krokosz, CEO Talent Development Institute.

Raport został przygotowany we współpracy z Zespołem Talent Development Institute.

Współautorami badania są:

- Monika Kryj
- Katarzyna Jarośka-Kurowska
- Agnieszka Grad
- dr Sylwia Różalska - Lange
- Joanna Rzadkowolska-Szechińska
- Magdalena Plewniak
 - Dorota Sobiś-Prejbisz

Jako Talent Development Institute poprzez pracę z menedżerami i pracownikami od ponad 20 lat pomagamy firmom budować kulturę organizacyjną pełną zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla pracownika

Specjalizujemy się w trzech obszarach: Leadership, Talent Management, Coaching/Mentoring

Wypełnij formularz i pobierz raport


Wypełnij formularz i pobierz raport

Close