Nasze publikacje >

Leadership Development

KOMPLEKSOWE PROGRAMY ROZWOJOWE

Przywództwo polega na powodowaniu, aby inni przy Tobie stawali się lepszymi ludźmi i aby ta zmiana była trwała, nawet kiedy Ciebie nie ma obok.

Fundamentem kultury pełnej zaangażowania w organizacji są menedżerowie. Od ich kompetencji i “wewnętrznego ognia” zależy jaką pasję będą w stanie zbudować w swoich zespołach.

w naszych programach przywódczych ważny jest nie tylko rozwój kompetencji przywódczych, ale i budowanie wewnętrznej motywacji oraz postawy, która pozwoli menedżerom stać się prawdziwymi liderami dla swoich zespołów.

Kompleksowe programy rozwojowe

dla każdego szczebla przywódczego

TOP MANAGEMENT

Leadership for Results

MIDDLE MANAGEMENT

Leadership for Development & Engagement

MIDDLE MANAGEMENT

Leading through VUCA

SELF LEADERSHIP

Coaching Indywidualny

SELF LEADERSHIP

Self Coaching Program

TOP MANAGEMENT

Leadership for Results

Program adresowany do najwyższej kadry menedżerskiej lub do wybranej grupy menedżerów, którzy będą stanowić ambasadorów zmiany kultury organizacyjnej w firmie na kulturę pasji, poczucia sensu i zaangażowania.

Zobacz przykład programu „Leadership for Results” zrealizowanego w firmie Fortum, wspólnie z naszym partnerem merytorycznym firmą „AfT Leadership and Strategy”. Poznaj efekty programu prezentowane przez Piotra Górnika (CEO of Fortum Power and Heat Polska) oraz uczestników programu dla menedżerów i „young professionals”.

MIDDLE MANAGEMENT

Leadership for Engagement & Development

Program adresowany do kadry menedżerskiej niższego szczebla (Team Leaders, Managers, Project Managers). Jego celem jest budowanie postawy i rozwój kompetencji przywódczych, które budują zaangażowanie wśród pracowników i nastawione są na rozwój ludzi. 

Leading through VUCA

6 tygodniowy program online rozwijający umiejętność kadry menedżerskiej w radzeniu sobie (wzmocnienie odporności psychicznej) i zarządzaniu ludźmi w świecie VUCA. Program składa się z webinarów, sesji mentoringowych – live, action learning sessions, business masterclass i coachingu indywidualnego

SELF LEADERSHIP

Coaching Indywidualny

Pracujemy także indywidualnie z kadrą menedżerską w sytuacjach wymagających dedykowanego wsparcia. W ramach współpracy realizujemy procesy coachingowe lub Indywidualny Program Rozwoju Menedżera, który obejmuje wiele innych elementów np. comiesięczny pomiar efektów rozwojowych.

Self Coaching Program

Wielu menedżerów stoi przed ciągle rosnącymi oczekiwaniami ze strony organizacji, wyzwaniami jakie niesie biznes, co nie jest proste i stąd często tak duże zapotrzebowanie na indywidualną pracę z coachem. Self Coaching Program to comiesięczne wsparcie dla menedżera, podczas którego staje się on coachem dla samego siebie.

Posłuchaj podcastów

Wybierz serię dla siebie

seria podcastów dla

Menedżerów

i Specjalistów

seria podcastów dla

HR, Coachów

i Trenerów

Pobierz darmowe materiały

DO Rozwoju siebie lub twojej organizacji

JEŻELI JESTEŚ COACHEM DLA INNYCH

Oceń Swoje
Umiejętności