„To jest bardzo dobry i wartościowy program, który otwiera perspektywę na inny wymiar przywództwa i pracy z ludźmi. Jest inspirująco, czasami przez chwilę niekomfortowo, po to by się rozwinąć i móc rozpalać ogień u innych. Tutaj jest przede wszystkim praktyka podparta sprawdzonymi metodami. Nauka przez zaangażowanie w konkretne działania i doświadczenie, skłaniająca do głębokiej refleksji”.