Celem badania było poznanie dotychczas stosowanych przez organizacje praktyk w obszarze zarządzania talentami, ich efektów oraz wypracowanie rekomendacji bazując na najlepszych praktykach w tym obszarze

W badaniu wzięły udział 152 organizacje reprezentujące różne branże. Odpowiedzi udzielili przedstawiciele działów HR, będący często głównymi odpowiedzialnymi za tego typu procesy

RAPORT DOSTARCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

  • Kogo uznać za talent?
  • Jak często robić przegląd talentów?
  • Jakie działania rozwojowe oferować talentom?
  • Czy informować o tym, kto jest talentem?
  • Jakie są najlepsze praktyki w tej tematyce?

ZOBACZ OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Wypełnij formularz i pobierz raport