TYLKO PRZEZ   
3 DNI
SPECJALNE WARUNKI!!!

1490 zł
za roczny dostęp o wartości 13 100 zł

6 modułów szkoleniowych Akademii Nowego Lidera wraz z filmami instruktażowymi do danej tematyki 
6 workbooków do każdego modułu, łącznie prawie 300 stron z narzędziami i merytoryką menedżerską 
Konsultacje menedżerskie co miesiąc z trenerami Akademii 
Coaching menedżerski 
Biblioteka dodatkowych szkoleń menedżerskich i rozwojowych - 90 szkoleń + co miesiąc kolejne
Program EmpowerHer Leadership - 7 Masterclassów 
Self Coaching Program

Akademia Nowego Lidera jest programem 6 miesięcznym.

Ty otrzymasz dostęp aż na 12 miesięcy!!!

CO ZYSKASZ:

Nauczysz się stawiać zadania, egzekwować je i prowadzić trudne rozmowy
Nauczysz się osiągać cele za pomocą Twojego zespołu (versus “Zosia Samosia”)
Nauczysz się budować relacje partnerskie (a nie koleżeńskie)
Zbudujesz autorytet w swoim zespole
Nauczysz się stawiać swoje granice, aby dbać o siebie i budować szacunek wśród innych
Zbudujesz swój autorytet w oczach innych menedżerów
Poczujesz się pewnie w roli menedżerskiej 

DLA KOGO:

Program jest idealny dla osób, które:

• Od niedawna prowadzą własny zespół

• Awansowały do roli liderskiej z własnego zespołu, w którym dotychczas były koleżanką/kolegą

• Zarządzają “intuicyjnie"- mają  doświadczenie, ale brakuje im szkoleń 

• Prowadzą własną firmę i zatrudniają osoby w swojej firmie, którymi chcą skuteczniej zarządzać

Chcą awansować na stanowisko menedżerskie.

ELEMENTY PROGRAMU


SZKOLENIA ROZWOJOWE

Poprzez zdalną formę nauczania dostarczamy wiedzę i umiejętności, które menedżerowie praktykują za pomocą działań wdrożeniowych


DZIAŁANIA WDROŻENIOWE

Każdy moduł szkoleniowy kończy się działaniem wdrożeniowym, uczestnik ma do wykonania zadania. Dzięki temu od razu przechodzi od teorii do praktyki


SESJE MENTORINGOWE

Raz na miesiąc wszyscy uczestnicy programu uzyskują wsparcie mentoringowe w zakresie codziennych wyzwań w obszarze poruszanej tematyki


SESJE COACHINGOWE

Indywidualne wsparcie dla uczestników ze strony Coach’a podczas cotygodniowych sesji coachingowych prowadzonych na grupie


PROGRAM “EmpowerHer Leadership”

Program dedykowany kobietom liderkom.  Składa się z 7 Masterclassów prowadzonych przez doświadczone liderki/CEO/Dyrektorki. 


BAZA DODATKOWYCH SZKOLEŃ

Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy rozwojowej Self Coaching Program z bazą ponad 90 szkoleń menedżerskich i rozwojowych


SZKOLENIA

Akademia składa się z 6 modułów szkoleniowych. Każdy z nich koncentruje się na jednej z kluczowych kompetencji menedżerskich. 

Szkolenia w formie nagrań są dostępne na platformie online

Dodatkowo znajdziesz tam także filmy instruktażowe z danej tematyki. 

 
Każdy moduł trwa około 4 godziny i podzielony jest na 4 lekcje prowadzone przez kilku różnych trenerów.

Rozwijasz się wtedy, kiedy chcesz!

Jest tu pełna elastyczność 🙂 

To Ty decydujesz o tempie przyswajania wiedzy.

ZAWARTOŚĆ MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

MODUŁ 1 - "Z Kolegi na Szefa" , czyli wprowadzenie do roli menedżerskiej i budowanie autorytetu

● Uświadomisz sobie kim jest menedżer, jakie są wobec niego oczekiwania organizacji, przełożonych i podwładnych
● Zrozumiesz, w jaki sposób teraz staje się członkiem zespołu menedżerskiego i nauczy się reprezentować także interesy firmy
● Znajdziesz odpowiedzi na pytanie czym różni się menedżer od specjalisty
● Poznasz kluczowe zadania i odpowiedzialności menedżera skoncentrowane wokół 4 funkcji zarządzania
● Przygotujesz się do spotkania z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami, aby ustalić wszelkie oczekiwania i przekazać też swoje wytyczne
● Od samego początku będziesz uczy się, jak budować zaufanie i autorytet
● Wypracujesz swój indywidualny plan rozwoju na kolejne 6 miesięcy w oparciu o kluczowe kompetencje liderskie.

MODUŁ 2 - Efektywna i motywująca komunikacja w roli menedżera

● Zrozumiesz w jaki sposób komunikacja wpływa na atmosferę pracy, motywację pracowników i osiąganie rezultatów
● Dowiesz się co to jest efektywna komunikacja i co utrudnia komunikację
● Nauczysz się, dzięki stosowaniu narzędzi komunikacyjnych, radzić sobie z trudnościami w komunikacji
● Nauczysz się słuchać i zadawać trafne pytania
● Wypracujesz asertywne techniki radzenia sobie w pierwszej roli menedżerskiej
● Nauczysz się komunikować trudne decyzje organizacyjne, których obecnie obawiasz się komunikować z racji utraty potencjalnego “bycia lubianym”przez zespół

MODUŁ 3 - Angażujące stawianie i egzekwowanie zadań, czyli osiąganie celów i budowanie relacji z zespołem

● Nauczysz się skutecznie stawiać i egzekwować zadania
● Poznasz model zarządzania, dzięki któremu zadania które zleca będą poprawnie i na czas realizowane, a pracownicy chętnie będą je wykonywali
● Zrozumiesz, jaką rolę pełni feedback po wykonaniu zadania i jak go udzielać w sytuacji dobrze wykonanego zadania, ale również w sytuacjach, gdy zadanie nie spełnia ustalonych oczekiwań
● Poznasz zasady udzielania feedbacku
● Nauczysz się chwalić i motywująco zwracać uwagę zgodnie z modelem FUKO i techniką SPINKA
● Poznasz model rozmowy korygującej FUKO + 4P

MODUŁ 4 - Delegowanie, czyli osiąganie celów za pomocą zespołu

● Poznasz główne różnice w osiąganiu celów samodzielnie (jako poprzednio specjalista) i za pomocą zespołu (jako obecny lider)
● Zrozumiesz główne wyzwania i pułapki w delegowaniu
● Poznasz etapy delegowania, czyli proces krok po kroku, aby delegowane zadanie było dobrze wykonane
● Nauczysz się ustalać punkty kontrolne w delegowanych zadaniach, aby zapewnić realizację zadania, a jednocześnie nie uprawiać “micromanagementu”
● Nauczysz się utrzymywania równowagi w swoim podejściu skoncentrowanym na zadaniu i na ludziach

MODUŁ 5 - Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

● Nauczysz się dostrzegać, kiedy trudna rozmowa jest konieczna do przeprowadzenia
● Zrozumiesz swoje własne obawy związane z prowadzeniem rozmów z pracownikami na trudne tematy
● Nauczysz się skutecznie zarządzać emocjami swoimi i swoim pracowników, aby trudna rozmowa była motywująca
● Poznasz model prowadzenia trudnych rozmów
● Nauczysz się stawiać granice i ucinać bezproduktywne dyskusje
● Poznasz sposoby na rozwiązywanie konfliktów w zespole.

MODUŁ 6 - Motywowanie i budowanie prawdziwego zaangażowania

● Poznasz główne podejścia do motywowania, z podziałem też na aspekty finansowe i pozafinansowe
● Zrozumiesz główne założenia motywacji ludzi - czego potrzebują naprawdę ludzie, aby chcieli pracować
● Nauczysz się budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o różnorodność potrzeb i osobowości pracowników
● Poznasz modele prowadzenia rozmów motywujących i coachingowych z pracownikami o ich potrzebach i problemach
● Nauczysz się rozumieć potrzeby rozwojowe pracowników, aby jak najlepiej wykorzystywać ich potencjał.
● Nauczysz się empatycznego podejścia do pracowników, z nastawieniem na indywidualne potrzeby ludzi z jednoczesnym bronieniem własnych granic, aby nie przejąć odpowiedzialności za wszystkie problemy ludzi

WORKBOOKI

Do każdego modułu szkoleniowego otrzymasz Workbook czyli książkę, w której zebrana jest cała wiedza merytoryczna oraz omawiane narzędzia. 

6 workbooków  tematycznych to łącznie prawie 300 stron merytorycznej wiedzy! 

Te materiały także będą dostępne na platformie w formie plików do pobrania. 


KONSULTACJE MENEDŻERSKIE

Raz w miesiącu uczestnicy biorą  udział w konsultacji menedżerskiej w
postaci godzinnej sesji mentoringowej prowadzonej przez trenerów i coachów Programu.

• Odpowiedzi na wszelkie pytania od trenerów/ekspertów w tematyce menedżerskiej

• Praca nad prawdziwymi wyzwaniami menedżerskimi

• Wymiana doświadczeń z innymi menedżerami

• Praktykowanie umiejętności menedżerskich

Dyrektor merytoryczny programu


Elżbieta Krokosz

Master Coach, Leadership & Talent Management Trainer, Partner Executive MBA – Business Trends, Wyższa Szkoła Bankowa

Od ponad 20 lat pracuje z międzynarodowymi firmami pomagając im w osiąganiu sukcesów poprzez rozwój przywództwa na każdym szczeblu organizacji, poprzez identyfikację i rozwój największych talentów w firmach oraz wdrażanie całościowych systemów rozwoju ludzi.

Jej profesjonalne licencje obejmują takie narzędzia jak: Emotional Intelligence – Hay Group, UK, Myers Briggs (MBTI) – OPP Ltd., Occupational Testing Level A & B by British Psychological Association, Leadership Inventory by Hay Group, “Manager as Inspiring Leader” by The International School of Coaching.

Pracowała przez 5 lat jako Learning & Development Manager w Irlandii dla największego banku irlandzkiego AIB zajmując się wdrażaniem Strategii Rozwoju Ludzi dla 8500 pracowników. Wdrażała wewnętrzne systemy coachingu dla działów AIB np. Bankowości Prywatnej, Inwestycje i Ubezpieczenia. 

Zarządzała programami talentowymi w AIB oraz rozwojem kompetencji dla całej populacji banku. 3 lata mieszkała także w Austrii i pracowała w Xerox Services jako HR Consultant i Talent Consultant dla centrali OMV w Austrii. Prowadziła projekty między innymi dla: ATOS, CanPack, Mars, Wrigley, Tauron, Raben, P4 (Play), CEDC, Avon, BP Poland, Procter & Gamble, Franklin Templeton, Żywiec, Whirlpool. Jej profesjonalne licencje obejmują takie narzędzia jak: Emotional Intelligence – Hay Group, UK, Myers Briggs (MBTI) – OPP Ltd., Occupational Testing Level A & B by British Psychological Association, Leadership Inventory by Hay Group, “Manager as Inspiring Leader” by The International School of Coaching.

DODATKOWY ROZWÓJ MENEDŻERSKI


BIBLIOTEKA DODATKOWYCH SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH

Ponad 45 szkoleń menedżerskich w postaci nagrań dostępnych na platformie, które  będą uzupełniać Twoją wiedzę z obszaru zarządzania ludźmi. 

Dodatkowo w każdym kolejnym miesiącu będziemy prowadzić takie szkolenie na żywo a jego nagranie umieszczać na platformie. 

Przykłady szkoleń:

● Metodologia celów niemożliwych w rękach lidera
● O sile empatii w świecie biznesu
● Masz tę moc! - jak rozwijać siły wspierające dobrostan w miejscu pracy?
● Rezyliencja w biznesie - czym jest i jak jak rozwijać?
● Jak wspierać zespół i pracowników w stresie?
● Feedback na wagę złota - dlaczego warto i skąd go wziąć
● Sztuka rozmowy o oczekiwaniach pracowników - jak się jej nauczyć i dlaczego warto to zrobić?
● Jak budować networking w firmie?
● Budowanie swojej pewności siebie w roli liderskiej?
● Motywowanie przez dobór adekwatnego stylu kierowania
● Postanowienia noworoczne w biznesie
● Jak wygłaszać expose szefa
● Jak udzielać trudnej informacji zwrotnej?
● Jak określać cele rozwojowe pracowników?
● Jak uczyć pracowników brania odpowiedzialności?
● Wyniki badań "Zarządzanie Talentami w Organizacjach"
● Jak wspierać swój zespół, dbając o siebie ?
● Jak odkrywać talenty w ludziach?
● Jak skutecznie delegować ?
● Jak budować silną pozycję liderską będąc kobietą ?
● Jak stawiać inspirujące cele ?
● Jak budować autentyczne zaangażowanie ludzi ?
● Jakiego lidera potrzebuje zespół w 2022?
● Jak szczerze rozmawiać o oczekiwaniach pracowników?
● Jak komunikować się i angażować młode pokolenia?
● Jak przeprowadzać ludzi przez trudną zmianę
● Jak budować zaangażowanie?
● Jak prawdziwie doceniać pracowników ?
● Feedback - jak dawać i dostawać?
● Motywacja 3.0
● Jak zarządzać talentami w zespole?
● Jak prawdziwie słuchać naszych ludzi?
● Jak budować swój wewnętrzny spokój w roli liderskiej?
● Jak zostać silnym i inspirującym HR
● Jak stać się inspirującym liderem?
● Jak budować zaufanie w zespole?
● Jak rozwijać ludzi, którzy nie chcą się rozwijać?
● Odwaga menedżerska
● Jak prowadzić rozmowy rozwojowe w trudnych czasach?
● Jak zarządzać różnymi typami osobowości?
● Autorytet menedżera
● Model GROW w rozwoju pracowników
● Jak prowadzić trudne rozmowy w roli menedżerskiej
● Jak identyfikować motywatory pracowników?


BIBLIOTEKA DODATKOWYCH SZKOLEŃ ROZWOJOWYCH

Ponad 45 szkoleń menedżerskich w postaci nagrań dostępnych na platformie, które pomogą Ci rozwijać Twój  self-leadership. 

Dodatkowo w każdym kolejnym miesiącu będziemy prowadzić takie szkolenie na żywo a jego nagranie umieszczać na platformie. 

Przykłady szkoleń:

● Metodologia Celów Niemożliwych 3 części.
● NIE PORZUCAJ SWOICH MARZEŃ! czyli co robić gdy jest trudno, jak się motywować, wspierać mentalnie i nie odpuszczać w drodze do celu
● Jak sobie radzić z prokrastynacją? Nowe spojrzenie na nawyk odwlekania”.

● Jak wykorzystać energię wakacyjną, aby sięgnąć po więcej?
● Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?
● Jak się coachować każdego dnia
● Zacznij się cenić jako Ekspert i doskonale zarabiaj
● Jak wykorzystać talenty do osiągania celów?
● Jak osiągać cele? - 3 części
● Zmiana- jak ją wdrażać w życie?
● Podsumuj rok według Twoich wartości
● Jak robić rzeczy, na które nie masz ochoty?
● Jak się nie bać swoich marzeń?
● Jak osiągać sukcesy?
● Sprawność emocjonalna
● Zarządzaj swoim umysłem cz.I
● Jak bezpiecznie zmienić pracę
● Jak budować naszą siłę na talentach ?
● Waga spokoju
● Jak podnosić się z porażek?
● Strategia na Nowy Rok – pierwsze podsumowanie
● Zbuduj strategię na 2022 rok
● Dobrze podsumuj swój rok
● Jak budować swoje "dlaczego?"
● Schematy z dzieciństwa - jak je łamać
● Inspirujący cel na II półrocze
● Zbuduj silne poczucie własnej wartości
● Jak być bardziej szanowanym
● Jak podejmować w życiu decyzje?
● Jak wyjść ze strefy komfortu
● Spokój wewnętrzny w czasach pandemii
● Odwaga kobieca - zwiększ ją trzykrotnie
● Jak postawić sobie inspirujący cel na 2021 rok?
● Radość z sukcesu w 2020 roku
● Jak budować zaufanie do siebie?
● Jak utrzymać konsekwencję i motywację w realizacji celów niemożliwych
● Jak wierzyć mocniej w rzeczy niemożliwe
● Jak osiągać rzeczy niemożliwe?
● Jak budować pewność siebie?
● Jak stawiać sobie cele?
● Jak zmieniać nasze przekonania?


COACHING MENEDŻERSKI

W każdym miesiącu będziesz mieć możliwość pracy z coachem biznesu w postaci sesji coachingowych  1:1 prowadzonych na grupie.

 
Sesje odbywają się raz na tydzień - nie są obowiązkowe, a raczej stanowią dodatkowe wsparcie, z którego możesz skorzystać w razie potrzeby.

Mamy najlepszych certyfikowanych coachów z bogatym doświadczeniem menedżerskim!


PROGRAM "EmpowerHer Leadership"

To program wzmacniający liderki wypracowany na podstawie badań “Autorytet Liderski Kobiet w Organizacjach”. 

7 Masterclassów prowadzonych przez doświadczone liderki/CEO/Dyrektorki:

● Jak zbudować silną i autentyczną markę osobistą w organizacji?

● Jak budować sieć kontaktów w firmie, aby wzmocnić swoją pozycję?

● Executive Presence podczas spotkań czyli jak odważnie wyrażać swoje zdanie podczas spotkań firmowych i powodować, aby inni Cię słuchali?

● Jak prezentować przed zarządem i budować relację z najwyższą kadrą zarządzającą?

● Jak zarządzać swoimi emocjami, aby być odbieraną profesjonalnie?

● Jak dopasować swój styl komunikacji do męskiego świata biznesu/męskich branż?

 Jak budować swoją odwagę menedżerską, pewność siebie i asertywność, aby sięgać po swoje?


SELF COACHING PROGRAM

Otrzymujesz dostęp do Self Coaching Program aż na 12 miesięcy. 

Tutaj możesz korzystać z dodatkowych kompleksowych kursów  oraz coachingów.

Rekomendacje osób, które ukończyły Akademię Nowego Lidera

Joanna 

BeataOPINIE UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Pamela Stachura
Plant HSE Manager, Forvia


“Kiedy awansowałam to myślałam - co to takiego trudnego w byciu menedżerką? Po roku zobaczyłam, że niestety to trudniejsze niż mi się wydawało (choć trudno było się do tego przyznać!) - ja stawałam się coraz większą Zosią Samosią bez angażowania zespołu…. Akademia Nowego Lidera wyposażyła mnie we wszystkie umiejętności, dzięki którym teraz dużo więcej deleguję, ludzie są mocniej zaangażowani i ja mam ochotę na kolejny awans! Zdecydowanie polecam!"

Beata Krzyś 
Właścicielka biura rachunkowego


"Moje nastawienie relacyjne wprowadziło mnie w kłopoty. Musiałam nauczyć się, jak być twardszą dla zespołu i okazało się, że służy nam wszystkim! Zespół rozumie konkretniej, co ma robić, a ja zyskałam czas na działanie strategiczne."

Joanna Kolarz
Kierownik działu księgowości w MABUCHI MOTOR Poland Sp. z o.o.

“Gdybym mogła cofnąć czas to od razu skorzystałabym z Waszego wsparcia - Akademii Nowego Lidera. Ja wypaliłam się w roli liderki, odbiło się to na moim zdrowiu, absolutnie nie chciałam już tego robić. Dziś, z kompetencjami menedżerskimi od Was - jako Kierownik mega się realizuję i mam super relacje z zespołem.”

Sandra Skrzypczak
Właścicielka marki odzieżowej BezAle

“Byłam w punkcie, gdzie potrzebowałam wsparcia w budowaniu autorytetu wśród mojego zespołu oraz w określeniu mojej roli jako liderki.Dziś zatrudniam zespół 9 osób, wiem nie tylko jak ułożyć zadania, delegować, czasem rozmawiać o trudnych sytuacjach - ale najważniejsze - buduję niesamowity zespół!
Akademię polecam każdemu ambitnemu przedsiębiorcy, który pragnie osiągnąć sukces w swojej branży."

GWARANCJA SATYSFAKCJI 

DOŚWIADCZENIE W ROZWOJU MENEDŻERÓW


Businesswoman & Life

Nagroda w kategorii “Lider w zarządzaniu talentami oraz rozwijaniu kompetencji przywódczych”

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Najlepszy prowadzący na studiach „Executive MBA Business Trends” w tematyce „Zarządzanie Talentami dla Menedżerów” – nagroda uzyskana dwukrotnie w 2021 i 2022 r.

Ogólnopolskie badania HR

Talent Development Institute jest autorem ogólnopolskich badań „Priorytety rozwojowe dla kadry menadżerskiej w nowej rzeczywistości” poświęconych tematyce „Zarządzania Talentami i Rozwoju Przywództwa”

Ogólnopolski raport HR

Talent Development Institute jest autorem raportu „Zarządzanie talentami w organizacji” poświęconego tematyce „Zarządzania Talentami i Rozwoju Przywództwa”

Artykuły w czasopismach branżowych o tematyce przywódczej


Forbes

„Workation. Czy to już urlop, czy jeszcze praca?”

Newsweek Psychologia

„Cztery kroki do pewności siebie”

ForbesWomen

Elżbieta Krokosz gościem podcastu Aleksandry Karasińskiej

Puls Biznesu

„Pracownik zadowolony, ale czy zaangażowany?”

Onet.pl

„Dlaczego jedni chcą robić karierę, a inni szukają pracy, która ma sens?”

HR Personel & zarządzanie

„Autentyczność lidera kluczem do rozwoju odwagi menedżerskiej”

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Od kiedy startuje Akademia Lidera?

Od razu 🙂 Po tym jak się zapiszesz otrzymasz mailem dostęp do platformy oraz kalendarz zajęć prowadzonych na żywo

W jakich godzinach odbywają się Konsultacje Menedżerskie? 

Konsultacje odbywają się online zazwyczaj w ostatnim tygodniu miesiąca, zawsze o godz. 18:00. Zaraz po zapisaniu się otrzymasz harmonogram. 

Kto prowadzi zajęcia? 

Szkolenia w ramach Akademii oraz Konsultacje i Coachingi Menedżerskie są prowadzone przez Elę Krokosz oraz kilku innych Trenerów/Coachów. Każdy z nich ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Dzięki temu jest ciekawie i dynamicznie 🙂

Czy mogę otrzymać fakturę na firmę?

Tak, w pierwszym kroku rejestracji będziemy prosić o dane do faktury. Otrzymasz ją mailem zaraz po dopełnieniu formalności. Fakturę otrzymasz od razu także w przypadku rozłożenia płatności na raty. 

Czy mogę zapłacić w ratach?

Tak w drugim kroku rejestracji możesz wybrać formę płatności. Dostępna jest opcja zakupu na raty 0%, a także opcja "PayPO - kup dziś, zapłać za 30 dni". 

Jak długo będę mieć dostęp do programu?

Dostęp do modułów szkoleniowych Akademii Nowego Lidera na naszej platformie będziesz mieć przez aż 12 miesięcy. Także przez rok możesz korzystać z Konsultacji Menedżerskich, Coachingów Menedżerskich, Biblioteki dodatkowych szkoleń oraz wszystkich innych zajęć i materiałów Self Coaching Program (to drugi program, do którego masz dostęp bonusowy).

Jest szansa, że firma zapłaci za mój udział w programie, ale potrzebuje więcej czasu na formalności. Co w takiej sytuacji?

Napisz do nas na adres kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl zamrozimy dla Ciebie warunki promocyjne.
Jeśli chodzi o formalności to możemy wystawić fakturę na przelew z odroczonym terminem płatności.

Zastanawiam się czy ze względu na specyfikę mojej branży to będzie program dobry dla mnie?

Niezależnie od tego w jakiej branży i środowisku pracujesz, jeśli zarządzasz ludźmi to wiedza zawarta w Akademii będzie dla Ciebie bezcenna. Pamiętaj, że po to są też Konsultacje Menedżerskie (zajęcia prowadzone na żywo), aby każdy mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych Trenerów jeśli chodzi o jego osobiste wyzwania. 

Ile czasu trzeba poświęcić na zrealizowanie programu?

Pamiętaj, że moduły szkoleniowe są w formie nagrań dostępne na platformie online 24h/dobę tak więc masz
tutaj dużą elastyczność 🙂
Moduł szkoleniowy trwa około 4 godzin. Jest podzielony zazwyczaj na 3 lub 4 krótsze lekcje. Możesz samodzielnie zdecydować z jaką intensywnością będziesz realizować materiał. My rekomendujemy, aby pracować z programem przez 6 miesięcy i poświęcać 1 miesiąc na każdy moduł oraz przyjść raz w miesiącu na Konsultacje Menedżerską. Natomiast dla Twojego komfortu dostęp do wszystkiego będziesz mieć aż 12 miesięcy więc na pewno zdążysz zrealizować w tym czasie program, a także sięgnąć po dodatkowe materiały wg Twoich potrzeb 🙂

Czy na koniec otrzymam certyfikat potwierdzający udział w tym programie?

Tak, otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w Akademii Nowego Lidera

W jakiej formie otrzymam workbook? Czy będzie to wydruk? 

Dostępnych będzie 6 workbooków do każdego Modułu Szkoleniowego w formie plików pdf do pobrania z naszej platformy. Nie wszyscy przez wzgląd na środowisko chcą mieć formę papierową dlatego jest elektroniczna. Dzięki temu materiały są także dostępne od razu, nie musisz czekać na przesyłkę 🙂

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami: